bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 1000zł - nie dotyczy mebli nierdzewnych

Logo Rational Premium Parnter

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwana dalej: Polfarmex S.A.

W jakim celu i na jakiej podstawie Polfarmex S.A. będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu współpracy i utrzymywania kontaktów biznesowych, a w przypadku dokonania zamówienia przez Polfarmex S.A. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu współpracy jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Prawnie uzasadnionym interesem w tym przypadku jest współpraca i kontakty biznesowe.

W przypadku realizacji zamówienia dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tzn. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Polfarmex S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Polfarmex S.A. Ponadto Polfarmex S.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, w przypadku gdy taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Odbiorcami tymi mogą być organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Polfarmex S.A. będzie przetwarzać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. przez okres 5 lat od zakończenia współpracy lub realizacji umowy.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński, tel. +48 (22) 211 18 60, e-mail: iod@polfarmex.pl

Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.

Producenci

Fimar
thermohauser
Rubbermaid
Hendi_Grafen
Nino Cucino
iSi
FAGOR INDUSTRIAL
STALGAST
RATIONAL
MONOLITH
triangle
ELECTROLUX PROFESSIONAL
Insinkerator
JAX PROFESSIONAL
Isabell
FINE DINE
ecomax
Giesser Messer
HOBART
KROMET
RATIONAL
FAGOR GASTRO
WARING
UNOX
Pasabahce
SAMSUNG
SILANOS
VOIGT
ROLLER GRILL
MR GASTRO STAL - drzwi dla przemysłu
WINTERHALTER
vikan
ASBER
BEZZERA
BARTSCHER
MR GASTRO STAL
LIEBHERR
MR GASTRO STAL - solidne drzwi dla domu
robot coupe
PRIMAX
GRANULDISK
OPTIMET
Arcoroc
stockel
PADERNO
OPTIMET
Dostawa
Dostawa
zakupy gratis powyżej 2000zł , 
w przeciwnym wypadku od 14,90zł
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
dokonuj zakupów bezpiecznie dzięki 
płatnościom online (Przelewy24.pl)
Gwarancja
Gwarancja
każdy sprzedawany przez nas
produkt posiada gwarancję
Jakość
Jakość
Sprzedajemy towar najwyższej jakości, posiadamy setki zadowolonych klientów